ministerstvá

 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskejrepubliky

  obcan@mindop.sk
 • Ministerstvo výstavby a regionálnehorozvoja SR

  informacie@build.gov.sk
 • Ministerstvo Zdravotníctva SR

  office@health.gov.sk
 • Úrad verejného zdravotníctva SR

  uvzsr@uvzsr.sk
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky

  podatelna@enviro.gov.sk
 • Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

 • Ministerstv ozahraničných vecí Slovenskejrepubliky

  info@mzv.sk
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 • Ministerstvo financií SR

  podatelna@mfsr.sk info@mfsr.sk
 • Ministerstvo vnútra SR

 • Ministerstvo kultúry SR

O Našej spoločnosti


Vážení partneri!

Sme tím nadšených mladých ľudí, ktorí sú odborne vyškolení v oblasti internetovej reklamy. Vieme, že kvalitná prezentácia zabezpečí naším partnerom dobré obchodné vzťahy. Poradíme Vám, ako sa najefektívnejšie zviditeľniť, pretože naším poslaním je spokojný partner. Prihliadnuc na hospodársky vývin a trh Vám každý deň zabezpečíme čerstvé informácie, aby ste v rámci obchodu urobili dobré rozhodnutia. S našou pomocou má každý presné údaje o firmách, združeniach a inštitúciách.

Ročné zverejnenie obsahuje:

 • - názov podnikateľského subjektu
 • - sídlo a ostatné adresy
 • - kontaktné informácie – telefón, fax, web stránku, e-mail
 • - činnosti a všetky služby subjektu
 • - logo, foto, erb alebo vizitku, podľa požiadavky partnera

Služby plus pre zvýšenie vyhľadávania:

 • - celoštátne umiestnenie
 • - krajské umiestnenie


Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.

Váš tím ....

hľadať

Meno firmy:
Mesto: